Ανακοίνωση της ΚΙΠΑν για τη διαθεσιμότητα 1655 διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ

H ανακοίνωση της ΚΙΠΑν για τη διαθεσιμότητα 1655 διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1386&Itemid=47