Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ την Τετάρτη, 16/10/2013

Η Γ.Σ. του ΕΣΔΕΠ στις 8/10 αποφάσισε με 54 ψήφους υπέρ και δύο κατά τα εξής ως προς το θέμα της σύγκλησης Γ.Σ. λόγω του μέτρου της διαθεσιμότητας:

1. Αναθέτει στο Δ.Σ. την άμεση σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του συλλόγου, σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης.

2. Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ καλεί σε νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου για να επανεξετάσει τις εξελίξεις.

 Κατά συνέπεια, και επειδή η Τετάρτη είναι εργάσιμη ημέρα και γίνονται μαθήματα, συγκαλείται η Γ.Σ. (συνέχεια των προηγουμένων και με μόνο θέμα τη διαθεσιμότητα):

 * την ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10 στη 1:15 μ.μ. στο αμφιθέατρο Α του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής (εκεί που έγινε η δεύτερη Γ.Σ.).

 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος