Επιστροφή φόρου – επίδομα βιβλιοθήκης

Επιστροφή φόρου – επίδομα βιβλιοθήκης

Η Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ 1234/27-10-2014 (βλ. εδώ), αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ 29/2014 η οποία έκρινε αντισυνταγματική τη φορολόγηση του λεγόμενου επιδόματος βιβλιοθήκης (πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε συνέδρια και οργάνωση βιβλιοθήκης). Ελπίζουμε το επόμενο βήμα να είναι η νομοθετική διευθέτηση του θέματος αυτού, καθώς η παρακράτηση φόρου για το συγκεκριμένο επίδομα συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή καλούνται οι εφορίες να διενεργήσουν νέα εκκαθάριση στις τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη οι οποίες υποβλήθηκαν από τους τους συναδέλφους μας για τα οικονομικά έτη 2014, 2013, 2012, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣΤΕ.

Τι ίσχυε μέχρι τώρα: Υποβάλαμε ανακλητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά, λαμβάναμε αρνητική απάντηση, υποβάλαμε εντός 30 ημερών ενδικοφανή προσφυγή στην υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών του ΥΠΟΙΚ, η οποία σε 60 ημέρες θα έπρεπε να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Η τυχόν θετική απάντηση διαβιβαζόταν στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία έκανε νένα εκκαθάριση της δήλωσης και απέδιδε ή συμψήφιζε με τυχόν οφειλές (π.χ. ΕΝΦΙΑ) τον επιστρεφόμενο φόρο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντηση ή με παρέλευση των 60 ημερών χωρίς έκδοση απόφασης, η μόνη λύση ήταν η προσφυγή στα διοικητικά πρωτοδικεία.

Τι ισχύει τώρα: Όσες ανακλητικές ή με επιφύλαξη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκαν για τα οικονομικά έτη 2014, 2013, 2012 θα πρέπει να εκκαθαριστούν άμεσα και να επιστραφεί ο φόρος. Αποφεύγουμε έτσι τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής και της προσφυγής στα δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έχουν υποβάλει ανακλητική δήλωση για τα έτη αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει μπορούν να υποβάλουν ανακλητικές δηλώσεις στις ΔΟΥ για τα έτη αυτά και αυτές υποχρεούνται να τις αποδεχτούν και να επιστρέψουν τον φόρο που αντιστοιχεί στο επίδομα βιβλιοθήκης. Η διαδικασία επιστροφής του φόρου απλοποιείται σημαντικά ενώ διασφαλίζεται πια η θετική έκβαση του αιτήματός μας. Ο χρόνος για την τελικά εκκαθάριση θα εξαρτάται από τον εσωτερικό φόρτο των υπηρεσιών εισοδήματος της κάθε ΔΟΥ. Η επιστροφή δεν γίνεται αυτόματα αλλά απαιτεί να μεταβούμε στη ΔΟΥ αφού εκδοθούν τα ΑΦΕΚ, για να γίνει συμψηφισμός με οφειλές ή να δηλώσουμε τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τρεις εφορίες της Θεσσαλονίκης, οι δυο ενημερώθηκαν εχθές για τη νέα εγκύκλιο και εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής της ενώ η τρίτη δεν την έχει ακόμη παραλάβει. Σε λίγες ημέρες θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν πλήρως.

 

Με εκτίμηση

 

Χαράλαμπος Φείδας

Αφήστε μια απάντηση