Ανακοίνωση ΣΥΣ για τις πρυτανικές “εκλογές”

Ανακοίνωση για τις πρυτανικές «εκλογές»

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών εκτιμά ότι το ΑΠΘ οδηγείται από το ΣΙ προς μια παρωδία εκλογικής διαδικασίας. Ο αθεράπευτα αντιδημοκρατικός και μη αξιοκρατικός χαρακτήρας της ισχύουσας νομοθεσίας και διαδικασίας εκλογής Πρύτανη επιτείνεται από τις επανειλημμένες θεσμικές αυθαιρεσίες του Συμβουλίου Ιδρύματος για τις οποίες ούτε λογοδοτεί ούτε αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η όλη διαδικασία έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση ως προς το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, που τελεί υπό εισαγγελικό έλεγχο, αλλά και ως προς την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και την αντικειμενικότητα των κριτηρίων προεπιλογής, προβλήματα που αναδεικνύονται με την απόσυρση υποψηφιοτήτων.

Στις συνθήκες αυτές, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών θεωρεί ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία έχει χάσει πλέον τόσο τον ακαδημαϊκό της χαρακτήρα, όσο και το νόημά της.

Η Συσπείρωση θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα δημόσιο, ακαδημαϊκό, δημοκρατικό και αξιοκρατικό πανεπιστήμιο.

Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2015

Αφήστε μια απάντηση