ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ “ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ” ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 26/3/2015

Τη Δευτέρα, 23/3/2015 συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ για να συζητήσει μεταξύ άλλων και το θέμα των βίαιων γεγονότων από ομάδα φοιτητών κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. της 19/3/2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Ενωτική Πρωτοβουλία) παρουσίασε εισήγηση προς ψήφιση, η οποία κατά το πρότυπο προηγούμενων ανακοινώσεων, καταδίκαζε τη βία της ομάδας φοιτητών και καλούσε την Πολιτεία να προστατεύσει εμπράκτως το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση συμφώνησε εν μέρει μόνο με το κείμενο, δεδομένου ότι:

α) η διαχρονική επανάληψη τέτοιων φαινομένων επί χρόνια, η ένταση της βίας και η κλιμάκωσή τους πρόσφατα (βλ. και εξαήμερη κατάληψη της Νομικής Αθηνών) και

β) η προφανής προσπάθεια της Κυβέρνησης, με τις δηλώσεις των Υπουργών Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, να υποβαθμίσει τη σοβαρότητά τους και να τα συσχετίσει με την τρέ¬χουσα οικονομική κρίση,

επέβαλε μια σαφέστερη και αυστηρότερη καταδίκη, και έτσι απέρριψε το προταθέν κείμενο ζητώντας τη συμπλήρωσή του.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προσπάθησε με περικοπές και προσθήκες στο κείμενο να ενσωματώσει διάφορες προτάσεις της Συσπείρωσης (εταίρου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο Προεδρείο) που αντίθετα έτειναν να αμβλύνουν περαιτέρω τις ευθύνες των φοιτητών που βιαιοπράγησαν, με την επίκληση π.χ. της εύλογης επιδίωξής τους να εκπρο¬σωπούνται στη σύνθεση της Συγκλήτου. Τελικά, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και η πρόταση του Προέδρου, που τέθηκε σε ψηφοφορία, απορρίφθηκε με τέσσερις (4) ψήφους κατά (Ακαδημαϊκή Πα¬ρέμβαση, Συσπείρωση, ΔΗΠΑΚ) και τρεις (3) υπέρ (μόνο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας).

Επιπλέον, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση θέλει να επισημάνει τα εξής σχετικά με το θέμα:

– Και παλαιότερα που προβλεπόταν η εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο δεν έλειπαν φαινόμενα παρεμπόδισης και διάλυσης από ομάδες φοιτητών των συνεδριάσεών της.
– Δυστυχώς, τέτοια έκνομα φαινόμενα συνέβαιναν και όταν οι δαπάνες της Πολιτείας για τα Α.Ε.Ι. ήταν πολλαπλάσιες από τις σημερινές.
– Το φαινόμενο αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει γιατί απαξιώνεται και τελικά, μέσω της πολυετούς ανοχής, αυτοκαταργείται το Α.Π.Θ. ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
– Η καταγγελία των δηλώσεων των προαναφερθέντων δύο Υπουργών δεν θα αποτελούσε κάτι καινοφανές, καθώς το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ πολλές φορές στο παρελθόν καταδίκασε πολιτικές και νο-μοθετικές επιλογές και τοποθετήσεις διαφόρων Κυβερνητικών στελεχών και του Υπουργείου Παιδείας, π.χ. για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων, ρυθμίσεις του νόμου 4009/2011 ή άλλων νομοθετημάτων.

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση απαιτεί την αυστηρή καταδίκη των βίαιων γεγονότων της 19/3/2015 από όλες τις παρατάξεις, και καλεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, και ιδίως τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και τις φοιτητικές παρατάξεις και τους διοικητικούς υπαλλήλους να περιφρου¬ρήσουν στο μέλλον, αν χρειαστεί, τις συνεδριάσεις των οργάνων του Α.Π.Θ. και την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα. Η βία και η αυθαιρεσία είναι ξένες προς την ακαδημαϊκή λειτουργία, καταργούν το πανεπιστημιακό άσυλο και πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα!

Για την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ.

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Νομική Σχολή, Απόστολος I. Χατζητόλιος, Ιατρική Σχολή

Αφήστε μια απάντηση