Αίτημα του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ προς τον κ. Πρύτανη για ενημέρωση

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 20/1/2016

Αίτημα προς τον κ. Πρύτανη για ενημέρωση

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στη συνεδρίαση της 20/1/2016, συζήτησε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΑΠΘ, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους χώρους του ιδρύματος, καθώς και με τα οικονομικά του. Μερικά από τα ζητήματα αυτά, εξάλλου, αποτέλεσαν είτε ρητά είτε έμμεσα, αντικείμενο δεσμεύσεών σας πριν από την εκλογή σας. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και για να διευκολύνει την ενημέρωση της κοινότητας του ΑΠΘ και την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλετε, το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει από εσάς γραπτή ενημέρωση για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Οικονομικά του Ιδρύματος: Ποια είναι η συνολική περιουσία, τα έσοδα και οι κύριες δαπάνες του Ιδρύματος για το διάστημα της θητεία σας (π.χ. έσοδα από τον ΕΛΚΕ και την Εταιρεία Αξιοποίησης, δαπάνες σε ενοίκια για τη στέγαση μονάδων, δαπάνες υπέρ των δασών και των αγροκτημάτων, δαπάνες για το ΚΕΔΕΚ και την αναβάθμισή του, κ.α.). Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη του Ιδρύματος ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση της περιουσίας του και η εξεύρεση εναλλακτικών οικονομικών πόρων. Ποιες είναι οι διαδικασίες εξορθολογισμού των δαπανών στις οποίες έχετε προβεί και στις οποίες προτίθεστε να προβείτε, σύμφωνα τις δεσμεύσεις και τις βασικές αρχές που διακηρύξατε πριν από την εκλογή σας.
  2. Κατανομή και χρήση χώρων: Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και σε ποιες προτίθεστε να προβείτε για την επίλυση του προβλήματος στέγασης που αντιμετωπίζουν διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταγραφής των ελεύθερων χώρων γραφείων και χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας στο Ίδρυμα και τι σχεδιάζεται για την αξιοποίησή τους.
  3. Θέρμανση: Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και σε ποιες προτίθεστε να προβείτε ώστε να επιλυθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα με την προμήθεια πετρελαίου για όσες μονάδες την χρειάζονται.
  4. Ασφάλεια: Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και σε ποιες προτίθεστε να προβείτε για την προστασία φοιτητών και εργαζομένων στους χώρους του ΑΠΘ, καθώς και ποιο είναι το σχέδιο φύλαξης κοινής αποδοχής που έχει εκπονηθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις βασικές αρχές που διακηρύξατε.

Με τιμή

Για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας                   Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

 

Αφήστε μια απάντηση