Η θέση της Δ.Ε. ΚΙΠΑΝ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, την καταβολή διδάκτρων καθώς και το πρόσφατο σχετικό ερωτηματολόγιο της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   kipan@central.ntua.gr

 

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α         Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της Δ.Ε. ΚΙΠΑΝ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, την καταβολή διδάκτρων καθώς και το πρόσφατο σχετικό ερωτηματολόγιο της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας.

Με αφορμή την αποστολή, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου «Πρόσκλησης προς τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τον εξορθολογισμό και την αναβάθμιση των ΠΜΣ», η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ υπενθυμίζει τη θέση της για τα ΠΜΣ, όπως την είχε διατυπώσει στις 30 Μαρτίου 2015 [1]:

«Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα γνώρισαν αλματώδη ποσοτική ανάπτυξη. Το πλήθος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης, που με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα και του πληθωρισμού των προπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι απολύτως δυσανάλογο τόσο με το πλήθος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όσο και με τους φοιτητικούς πληθυσμούς, αλλά πολλές φορές και με τις αντικειμενικές δυνατότητες των ιδρυμάτων που τα οργανώνουν. Ως εκ τούτου, πολλά από τα προγράμματα αυτά δεν ικανοποιούν τις διεθνώς παραδεκτές προδιαγραφές ποιότητας. Προκύπτει, επομένως, επιτακτική ανάγκη αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία θα πρέπει να αναληφθεί από την ΑΔΙΠ, με σαφή κριτήρια, μεθοδολογία και διαδικασία, που θα πρέπει να προταθούν από την ίδια και να συμφωνηθούν με τα Πανεπιστήμια.  

……………………………………………………………

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1866&Itemid=207

Αφήστε μια απάντηση