Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ: Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

7/3/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

H θεσμοθετημένη πρακτική των μετεγγραφών αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αποτέλεσμα μιας κοινωνικής αναγκαιότητας την οποία δημιούργησε το ανορθολογικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η έλλειψη επαρκών κοινωνικών υποδομών στήριξής τους στα ιδρύματα υποδοχής, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομική κρίσης των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένταση του φαινομένου της εκμετάλλευσης του θεσμού των μετεγγραφών για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, το ποσοστό των μετεγγραφών, όσο και ο ίδιος ο αριθμός των εισακτέων, αυξάνεται κάθε χρόνο χωρίς κανένα ακαδημαϊκό και ορθολογικό κριτήριο, προκαλώντας επιπρόσθετη αύξηση του αριθμού των εισαγόμενων φοιτητών, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων, και συνεπώς σημαντικά προβλήματα στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των ΑΕΙ και εν τέλει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Στον πρόσφατο νόμο 4332/15 ορίζεται ότι η κατάρτιση του πίνακα των μετεγγραφών ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από αυτόν που ορίζει ο νόμος και απαίτησε με εγκύκλιό του από τα ιδρύματα να τους αποδεχτούν, κατά παράβαση του νόμου τον οποίο το ίδιο εισηγήθηκε, απειλώντας μάλιστα με πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα τις διοικήσεις των τμημάτων που δεν θα συμμορφωθούν.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι:

  • Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των εισαγόμενων στα τμήματα φοιτητών όσο και των μετεγγραφών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στους οργανισμούς των ιδρυμάτων, οι οποίοι πρέπει κάποτε να συνταχθούν.
  • Η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει εκ βάθρων το σύστημα των μετεγγραφών με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητών. Με τη θέσπιση ενός πιο ορθολογικού συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ, την επανεξέταση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση κοινωνικών δομών στήριξης, θα εξέλειπαν οι συνθήκες που δημιουργούν την αναγκαιότητα για την ύπαρξη μετεγγραφών οδηγώντας στη σταδιακή κατάργησή τους.
  • Η μεταφορά οικονομικών πόρων προς τα πανεπιστήμια υποδοχής είναι δυνατόν να βοηθήσει τα ιδρύματα στη διαχείριση του επιπλέον φοιτητικού πληθυσμού αλλά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα καθώς για τη διατήρηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ποιοτικά επίπεδα απαιτούνται επιπλέον ανθρώπινοι πόροι και ενίσχυση των υποδομών.
  • Η Κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει, να χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως χώρο άσκησης πολιτικής εις βάρος της ποιότητας, υποχρεώνοντάς τα, ακόμα και παραβιάζοντας τον νόμο, να δέχονται περισσότερους φοιτητές από αυτούς που μπορούν να απορροφήσουν και να εκπαιδεύσουν.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας              Αθανάσιος Κούγκολος

Αφήστε μια απάντηση