Πρέπει να διατηρηθεί η απόφαση της Συγκλήτου που δεν επιτρέπει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών; Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προπτυχιακού προγράμματος και πρέπει να διέπεται από τους ίδιους όρους (της μη επιβολής διδάκτρων); Αν ναι, επιτρέπεται να υπάρχουν και μεταπτυχιακά που δεν διέπονται από τους όρους αυτούς και με ποιες προϋποθέσεις; Ποιος τους καθορίζει; Όταν αναφερόμαστε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εννoούμε και τους δύο κύκλους τους; Πρέπει να διαμορφωθεί ενιαίο πλάισιο αρχών για το σύνολο του Α.Π.Θ. στο θέμα αυτό, το οποίο και να ενταχθεί στον Οργανισμό, ή μπορεί κάθε σχολή να έχει το δικό της πλαίσιο; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα καλούμαστε να απαντήσουμε ως μέλη ΔΕΠ.