Αποφάσεις ΣΤΕ

  • Απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ 4741/2014 για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών βάσει του νόμου 4093/2012.
  • Απόφαση του Στ’  Τμήματος του ΣΤΕ 2705/2014 για τη συνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών βάσει του νόμου 4093/2012.
  • Απόφαση Ολομέλειας ΣΤΕ 29/2014 για τη φορολόγηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια
  • Απόφαση Β΄ Τμήματος ΣΤΕ ΣΤΕ 1944/2012 για τη φορολόγηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια
  • Απόφαση Β΄ Τμήματος ΣΤΕ 1026/2013 για τη φορολόγηση του “ερευνητικού επιδόματος”

 

 

Αφήστε μια απάντηση